a-BIP to nowy, przyjazny dla redaktorów, a przede wszytkim mieszkańców system Biuletynu Informacji Publicznej

BIP Stawiamy na lekkość, prostotę obsługi i użytkownia. Interfejs użytkownika naszego Biuletynu jest przejrzysty, funkcjonalny, z grafiką ograniczoną do minimum. Pozwala szybko odnaleźć pożądane informacje. Spełnia wszytkie wymagania stawiane rozwiązaniom BIP w obowiązujących aktach prawnych.

Dlaczego warto?

 • Intuicyjny, przyjazny interfejs administratora i redaktora
 • Rozbudowany system uprawnień umozliwiający dzielenie kompetencji w zespołach o dowolnej liczebności
 • Samodzielne kształtowanie struktury logicznej w obszarze menu przedmiotowego i podmiotowego
 • Profesjonalny edytor wizualny z zaimplementowanymi stylami serwisu
 • System statystyk bazujący na rozwiązaniu Google Analytics w oparciu o API
 • Przejrzysty dziennik BIP z rozbiciem na rejestr zmian dokumentów i struktury oraz logowań do biuletynu, a także akcji w obszarze zarządzania użytkownikami
 • Uploader umożliwiający płynne wysyłanie na serwer plików o rozmiarze powyżej 50 MB
 • Lekki, w pełni konfigurowalny interfejs serwisu dla użytkowników zewnętrznych
 • Wersja dla niedowidzących (kontrast) wykorzystanie Access Keys, możliwość powiększania tekstu
 • Kanał RSS z informacją o nowych dokumentach
 • Możliwość generowania pliku PDF z zawartością dokumentów

Licencjonowanie

Sprzedaż bezterminowej, niewyłącznej licencji

W tym modelu licencjonowania rozwiązanie Biuletynu jest instalowane na wskazanym przez Państwa serwerze. Wdrożeniu licencji towarzyszy roczna opieka gwarancyjna ze zdefiniowanymi czasami reakcji (dotyczą błędów aplikacji, nie serwera), szkolenia w formie warsztatów dla administratorów, redaktorów oraz trenerów wewnętrznych. Po upływie rocznej gwarancji istnieje możliwość wykupienia dodatkowych usług wsparcia techniczego i merytorycznego. W czasie opieki gwarancyjnej nabywca licencji otrzymuje także aktualizacje wprowadzające nowe funkcjonalności do Biuletynu.

Usługa utrzymania Biuletynu na serwerach a-BIP

W tym przypadku usługobiorca dzierżawi rozwiązanie Biuletynu, które jest utrzymywane na serwerach a-BIP uiszczając opłatę roczną. Do dyspozycji otrzymuje min 60 GB powierzchni na pliki załączników, nieograniczony transfer danych. Odpowiedzialność za dostępność Biuletynu spada na administratora a-BIP. Także i w tej opcji usługobiorca otrzymuje pakiet szkoleń, zdefiniowane czasy reakcji na błedy, możliwość wykupienia dodastkowych usług wsparcia merytorycznego. Wszytskie dane są własnością usługobiorcy. W przypadku rezygnacji otrzymuje kopię bazy danych wraz z wygodnym dostępem do repozytoriów.

Migracje Biuletynów

Jesteśmy przygotowani do migracji danych z każdego rozwiązania BIP opartego o relacyjną bazę danych. W przypadku Biuletynów opartych na systemie statycznych plików oferujemy bezpłatne konsultacje i analizy mające na celu określenie możliwości importu danych. Wspólnie z zamawiającym określamy każdorazowo zakres migrowanych danych, procedury przetwarzania i prezentowania zmigrowanych informacji.

Integracja

Nasze rozwiązania są przygotowane do współpracy i wymiany danych z systemami elektornicznego obiegu dokumentów oraz z systemami ESP. Na potrzeby wdrożeń udostępniamy API wraz z dokumentacją, jesteśmy także gotowi do stworzenia dodatkowych modułów odpowiedzialnych za komunikację z wybranymi systemami informatycznymi zamawiającego.

Outsourcing BIP

Oferujemy także możliwość prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w imieniu zamawiającego. W ramach miesięcznego lub rocznego ryczałtu zajmujemy się aktualizacją informacji, tworzeniem nowych elementów Biuletynu w oparciu o zdefiniowane czasy reakcji. Nasz doświadczony zespół posiada odpowiednie przygotowania do przetwarzania dużej ilości danych.

O nas

Specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji internetowych wspierających pracę jednostek administracji publicznej różnego szczebla. Od ponad 10 lat tworzymy rozwiązania ułatwiające zarządzanie informacją, samorządowe portale internetowe, a także dedykowane moduły między innymi w obszarze gospodarki komunalnej oraz komunikacji wewnętrznej w instytucjach publicznych.

Wśród naszych klientów można znaleźć

 • Urząd Miasta Katowice
 • Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
 • Urząd Miasta Mikołów

Kontakt